Det er vedtatt at det ikke lenger skal være adgang til å betale skatte- og avgiftskrav hos skatteoppkreverkontorene. Slike krav skal betales til innkrevingsmyndighetenes konto enten via kontobaserte løsninger eller med kontanter i bank. Dette medfører at kontantkassefunksjon hos Skatteoppkreveren i Storfjord har oppphørt.