Strømkunder i områdene Hellaren, Skibotn, Larsbergan og Skibotndalen opp mot Galgo kan oppleve et kort strømbrudd Torsdag 7. desember mellom 12:00 -20:00.

Dette på grunn av arbeid på strømnettet.