Kort strømstans på strekningen Ørnesbakken – Pollen – Furuflaten til Kileng torsdag 5. desember fra kl.23:00 til 23:10.
Strekningen Oteren – Melen samt Signaldalen utkobles fredag 6. desember kl. 00:00 til kl. 01:00 pga. arbeid på høyspentnettet.

Med vennlig hilsen
Troms Kraft Nett