Norges vassdrags- og energidirektorat kunngjør:

Folkemøte 8. mars om vannkraftutbygginger i Storfjord kommune

NVE har mottatt flere søknader om vannkraftutbygginger i Storfjord kommune.

Troms Kraftforsyning og Energi (TKFE) og Statskog Energi AS (SEAS) søker i fellesskap om å bygge Stordalen kraftverk og flere nye overføringer til Govdajavri. I tillegg søker TKFE og SEAS om å bygge Paras småkraftverk og Rovejohka småkraftverk.

Bekk og Strøm AS søker om å bygge Tverrdalselva småkraftverk og Innerelva småkraftverk.

I forbindelse med den pågående høringen vil NVE holde et åpent folkemøte om søknadene på Skytterhuset til Storfjord Skytterlag på Brenna, 9046 Oteren, tirsdag 8. mars 2016 kl. 18.30.

På møtet vil NVE orientere om saksbehandlingen, mens søkerne vil orientere om prosjektene og forventede konsekvenser dersom prosjektene får konsesjon.

Søknadene med fagrapporter er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Storfjord rådhus på Hatteng, på legekontoret på Oteren og på Jokerbutikken i Skibotn. Søknadene er også tilgjengelige elektronisk på www.nve.no/konsesjoner. Høringsfrist for alle søknadene er 1. april 2016.

Vel møtt!