Kreftsykepleier har spesialkunnskap om kreftsykdom og lindrende behandling. Å bidra med samtale, støtte, informasjon og veiledning i forhold til sykdommen og de plager den kan medføre, er en stor del av arbeidsområdet. Likeså er støtte og hjelp til pårørende og barn som pårørende av stor betydning.

Med kreftsykdom følger ofte mange og sammensatte problemer som rammer både den syke og de pårørende. Kreftsykepleier kan kontaktes av pasient og pårørende, og kan bidra både med kontakt og koordinering i forhold til andre hjelpeinstanser. Kreftsykepleier samarbeider også med UNN og kommunelegene i Storfjord. Andre kan også ta kontakt ved behov for råd og veiledning.

Storfjord kommune har kreftsykepleier i 40% stilling. Stillingen er underlagt hjemmetjenesten.

Har du flere spørsmål om tilbudet vårt, så ta kontakt!

Kontaktinformasjon

Hjemmetjenesten
Telefon: 77 21 29 89     
  
Kreftsykepleier Nanette Figenschau Mathisen                                  
Telefon: 404 40 750