Fondet har lagt om sine søknadsrutiner, og det er nå mulig å søke hele året. Trenger du hjelp til å komme i gang med en søknad, er du velkommen til å ta kontakt med Kulturkontoret, tlf. 77 21 29 65 eller e-post maria.figenschau@storfjord.kommune.no.

Les mer her: https://kulturminnefondet.no/lopende_soknadsfrist/