Storfjord kommunes kulturpris deles ut annethvert år. Den kan deles ut til aktive utøvere eller ledere, trenere eller organisatorer som gjennom sitt virke innenfor kulturarbeidet i Storfjord har gjort seg spesielt positivt bemerka. Prisen kan ikke deles.

Kulturprisen består av en veggplakett med kommunevåpen og ei gravert messing-plate, samt et pengebeløp på kr. 3.000,-

I år skal prisen deles ut for 11. gang, og vi ber om forslag til prisvinnere. Alle innbyggere i Storfjord har forslagsrett.

Tidligere vinnere er Hans Chr. Andersen, Oddvar Ørnebakk, Storfjordkoret, Sigurd Engen, Ingvald Eriksen, Bente Pedersen, Storfjord Skytterlag, Henry Larsen og Elna Karlsen.

Vi minner om at kandidater som er foreslått tidligere, men som ikke har mottatt prisen, gjerne kan foreslås igjen.

Begrunnede forslag sendes til Storfjord kommune, Kulturkontoret, 9046 Oteren.

Frist 1. november 2006.