veier i apaja
(klikk for større kart)

I henhold til Lov om Stadnamn § 10 har lokale organisasjoner med tilknytning til de vedtatte adressenavnene klagerett. Klageretten gjelder også for andre offentlige organer og virksomheter, som for eksempel Statens kartverk og andre som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten.

Etter stedsnavnloven er det i utgangspunktet bare skrivemåten av adressenavn som kan påklages, og ikke selve navnevalget.

Begrunnede klager sendes Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 OTEREN innen 1. mars 2017. Begrunnelsen må behandle alle navn eller navneledd som klagen gjelder.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler på telefon 77 21 29 65 eller e-post maria.figenschau@storfjord.kommune.no.

 

Stedsangivelse

Innstilling

 73

Fra E6/E8 mot Pirunpaisti (nord for Okselva)

Heggskogveien

 74

Fra E6/E8 mot Myrslett (sør for Okselva)

Myrslettveien

 75

Fra E6/E8 mot Hattiskoll

Skogvollveien

 76

Fra E6/E8 og til venstre mot «kommunale boliger» og hyttefelt Rissuroddu

Rässiruto

 Veinavnet skal følge naturnavnet som Kartverket vedtar. Dersom det vedtas et annet naturnavn, skal adressenavnet tas opp til ny behandling.

 77

Fra E6/E8 til høyre mot Apajasteinen

Sagbruksveien

 78

Fra Ballonesveien mot hytteområde mot Borričohkka

Borribakken

Navnesak opprettes.

 79

Fra E6/E8 mot Furustad (nord for Okselva)

Tulvu

Veinavnet skal følge naturnavnet som Kartverket vedtar. Dersom det vedtas et annet naturnavn, skal adressenavnet tas opp til ny behandling.