Hatteng siste versjon
(klikk for større kart)

I henhold til Lov om Stadnamn § 10 har lokale organisasjoner med tilknytning til de vedtatte adressenavnene klagerett. Klageretten gjelder også for andre offentlige organer og virksomheter, som for eksempel Statens kartverk og andre som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten.

Etter stedsnavnloven er det i utgangspunktet bare skrivemåten av adressenavn som kan påklages, og ikke selve navnevalget.

Begrunnede klager sendes Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 OTEREN innen 1. mars 2017. Begrunnelsen må behandle alle navn eller navneledd som klagen gjelder.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler på telefon 77 21 29 65 eller e-post maria.figenschau@storfjord.kommune.no.

 

Stedsangivelse

Innstilling

 86

Fra fv321 mot hyttefelt på Åsen v/ høydebasseng

Øvre Åsen

 

 87

Boligområde bak den gamle vegvesengarasjen på Hatteng

Smedveien

 88

Fra Brennaveien mot nord, innkjøring mellom g./b.nr. 52/85 og 52/74

Lillebrenna

 

Navnesak opprettes

 89

Fra fv868 mot Vestersiasenteret

Vedtak i sak 87/06, vedrørende den aktuelle veien, oppheves.

Nytt navn:
Langdalsveien

 90

Fra Hattengveien (gamle E6) mot kirka, kirkegården m.v.

Kirkeveien

41

Fra Brennaveien mot boligfelt i retning Hatteng/Kitdalen

Brennabrinken

Navnesak opprettes