kart Gammelveien
(klikk for større kart)

I henhold til Lov om Stadnamn § 10 har lokale organisasjoner med tilknytning til de vedtatte adressenavnene klagerett. Klageretten gjelder også for andre offentlige organer og virksomheter, som for eksempel Statens kartverk og andre som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten.

Etter stedsnavnloven er det i utgangspunktet bare skrivemåten av adressenavn som kan påklages, og ikke selve navnevalget.

Begrunnede klager sendes Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 OTEREN innen 1. mars 2017. Begrunnelsen må behandle alle navn eller navneledd som klagen gjelder.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler på telefon 77 21 29 65 eller e-post maria.figenschau@storfjord.kommune.no.

 

Stedsangivelse

Innstilling

 80

Fra Gammelveien mot omsorgssenteret og LHL-boliger

Markedsskogen

 81

Fra Gammelveien mot Furuholmen

Laplassen

 82

Fra Gammelveien, avkjøring ved Skoggård mot g/b.nr 45/66

Saken utsettes

 83

Fra Gammelveien mot Skibotn/Søre Skibotn

Gunnarskogen

 84

Fra Gammelveien, vei med avkjøring mellom g/b.nr. 45/67 og 45/69

Skoggjerdet

 85

Fra Gammelveien, vei med avkjøring mellom g/b.nr. 45/171 og 45/172

Sandbakken