Kommunestyret vedtok 21. februar 2018 i sak 10/18 og 11/18 adressefastsettende veinavn for flere områder i kommunen.

 nr.

Stedsangivelse

Høringsvedtak

69

Fra Nordlysveien og mot sørøst ved Nedrevatn (bolig/hytteområde)

Leaibevuovdi

 91

Fra Vestersidaveien mot Kvalnes/Kvalnesbukta (hyttefelt)

Bossooaivi

 92

Fra Hattengveien mot Hatteng camping (forretninger/bolig)

Elvestrandveien

 93

Fra Horsnesveien mot Elsnes (bolig/hytteområde)

Elsnesveien

 94

Fra Horsnesveien mot Lundheim (bolig/hytteområde)

Ollibakken

 95

Fra Nordlysveien mot Bentsnes/Bentsjord (hytteområde)

Bentsjordveien

 96

Fra Nordlysveien mot boliger/hytter på østsida av veien ved Bentsjord

Nordliveien

 97

Fra Skibotsveien mot Olderelv camping/boliger

Olderelvveien

 98

Fra Skibotsveien mot Forraneset (hyttefelt)

Forranesveien

 99

Fra Eggen gård i Signaldalen mot Fredheim og Olsborg seter

Sæterveien

Kart er vedlagt (se nederst).

I henhold til Lov om Stadnamn § 10 har lokale organisasjoner med tilknytning til de vedtatte adressenavnene klagerett. Klageretten gjelder også for andre offentlige organer og virksomheter, som for eksempel Statens kartverk og andre som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten.

Etter stedsnavnloven er det i utgangspunktet bare skrivemåten av adressenavn som kan påklages, og ikke selve navnevalget.

Begrunnede klager sendes Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 OTEREN eller post@storfjord.kommune.no innen 1. april 2018. Begrunnelsen må behandle alle navn eller navneledd som klagen gjelder.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler på telefon 77 21 29 65 eller
e-post maria.figenschau@storfjord.kommune.no.