Kursholder: Ernst Ottem, Bredtvedt kompetansesenter (Statped). Hefte som omhandler metoden fås kjøpt på Bredtvedts hjemmeside:

Målgruppe: Førskolelærere, lærere og assistenter i barnehage og skole, samt for PPT.

Innhold i kurset:

  1. Hva er språkvansker? Definisjoner, forekomst, årsaker.
  2. Strukturert begrepsarbeid: Framgangsmåte og organisering.
  3. Erfaringer med begrepsarbeid for barn henvist til PPT: Framgangsmåte, organisering, resultater
  4. Erfaringer med begrepsarbeid for barn i barnehage og skole; Framgangsmåte, organisering, resultater