Kursinnhold tilpasses deltakernes forkunnskaper

Påmelding tlf. 97 55 83 33 / 97 55 83 36
eller e-post storfjord@ntrm.no

Påmeldingsfrist 1. juni.

For nærmere informasjon se www.ntrm.no