Siden dette er rett fra jobb for mange, så begynner vi med å servere pizza og brus til alle som kommer.

Vi ber dere sende denne informasjonen til alle frivillige lag/foreninger/ressurspersoner/kommuneansatte som jobber innen fagområdet.

Direkte påmelding til friluftsrådet innen 6 juni!


Med vennlig hilsen

Mona Pedersen
styreleder
Ishavskysten friluftsråd
Postboks 742
9258 Tromsø

Mobil 988 01 824