I dokumentene under kan alle innkomne merknader leses. Administrasjonens vurderinger og forslag til vedtak foreligger i merknadsbehandlingen.

 

Møteinnkalling PDF document ODT document
2.gangs Merknadsbehandling PDF document ODT document
Saksfremlegg PDF document ODT document
Møtenotat Kåfjord Fiskarlag PDF document ODT document