Hatteng skole

Stilling ID: 176 sak 2017/12 - 50% midlertidig assistentstilling

Periode: 1.april-21.juni 2017.


Kvalifikasjonsønsker:

Fagarbeider barne- og ungdomsarbeiderfaget

Relevant praksis

Personlig egnethet for stillinga

Annet:

·         Lønn og arbeidsavtale i hht tariff og gjeldende avtaleverk.

·         Minimum to referanser oppgis i søknaden

·         Intervju kan bli benyttet

·         Krav om politiattest jfr § 10-9 i Opplæringsloven

Søknad: kun elektronisk søknadsskjema skal benyttes

Storfjord kommune, Oppvekst og kulturetaten, ønsker medarbeidere som er engasjerte, faglig sterke, fleksible og som har kommunikasjonsevner, vilje til samarbeid og selvstendighet.

Kopi av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men originale vitnemål og attester tas med til evt. intervju og sendes inn hvis tilsetting tilbys.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Rektor Rita Lofthus tlf. 772 12945 eller

Inspektør Rune Utby tlf. 772 12947

Søknadsfrist: 17.mars