Beskrivelse: Sammendraging av ved til oppsamlingsplass, arbeid nok til 2 - 4 personer.

Tidsrom: 1 - 2 dager i april/mai (når snøen er borte)

Sted: Mortendalen

Kontaktperson: Atle Kierkegaard mob. 994 433 14 (kan kontaktes direkte på telefon eller på sms)