Storfjord kommune har ledig stilling som renholder i 36 % stilling ved

 Hatteng skole fra dato 05.01.2015

OPPLYSNINGER OM STILLINGER:

- Daglig / periodisk renhold inngår i stillingen. Renholdet utføres på dagtid.

- Stillingskode 7210

- Fagbrev i renholdsarbeid er ønskelig.

- Avlønning i hht.tariff

- Pliktig bruk av arbeidstøy.

- Deltidsansatte som ønsker utvidelse av sitt arbeidsforhold oppfordres til

 å søke på intern søknadsskjema.

- Arbeidssted kan bli endret.

Søknadsfrist  12.12.2014

 

  Skriftlig søknad med cv - sendes til:

 Storfjord kommune, 

Tilsettingsutvalget

9046 OTEREN.

Merk: Renhold Hatteng skole  ID 1842

 

Søknader uten CV vil ikke bli behandlet

Spørsmål om stillingen rettes til:

Renholdsleder

Torlaug Lambela

Tlf: 98289077