Arbeidsoppgaver:

 • Helsestasjon og skolehelsetjeneste
 • Helseopplysning, undervisning og veiledning
 • Vaksinasjon og rådgivning
 • Smittevern
 • Oppfølging av barn og unge med særlige behov
 • Samarbeid med kommunale tjenester og eksterne instanser

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent helsesøster
 • Tilsetting kan vurderes av off. godkjent sykepleier (jf. forskrift om lovbestemt sykepleiertjenest i kommunens helsetjeneste)
 • Relevant erfaring
 • Snakke og forstå norsk språk meget godt, både skriftlig og muntlig (evt. annet skandinavisk språk)
 • Gode datakunnskaper (kontoret benytter Winmed 3)

Personlige egenskaper

 • Fleksibel
 • Selvstendig
 • Strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Teamarbeider
 • Ansvarsfull
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • Fleksibel arbeidstid
 • Spennende fagfelt
 • Lønn etter tariff

For mer informasjon, kontakt ledende helsesøster, Verna B. Rothenpieler på telefon 982 89 134, helse- og omsorgssjef Stine Jakobsson Strømsø på telefon 916 39 041 (frem til 1. oktober) eller konstituert helse- og omsorgssjef, Anne-Lena Dreyer på telefon 982 89 142 (fra 1. oktober).

Søknadsfrist: 15. oktober. Aktuelle søkere vil bli intervjuet. Tilsetting vil kun gjennomføres dersom kommunestyret i budsjettprosessen beslutter å opprettholde hjemmelen.

Send søknaden til:

Storfjord tilsettingsutvalg
Rådhuset, Hatteng
9046 Oteren

 

Elektronisk søknad sendes her