Spesialpedagog / logoped / psykolog

Stilling for spesialpedagog / logoped / psykolog i vikariat ledig pr. 14.08.2017. Stillingen kan søkes av personer med utdanning som cand. paed.spec, cand. psykol, cand. paed, cand. ed, master innenfor spesialpedagogikk eller logopedi.

Arbeidsområde vil i hovedsak være førskole, og vil bl.a omfatte utrednings - og rådgivingsarbeid, konsultasjon og veiledning samt sakkyndighetsarbeid. Arbeidsoppgavene vil være av systemisk og individrettet art i et samarbeid med andre fagfolk.

Stillingen avlønnes etter avtale. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Søkere må disponere bil i tjenesten. Det gis kjøregodtgjøring etter satser gitt av K.S samt kompensasjonstilskudd for privatbilbruk. Ellers skjer tilsetting i henhold til de enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaler på området og innebærer bl.a 6 mnd prøvetid. Politiattest må fremvises ved tilsetting.

Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig. PPT har i dag 4,5 fagstillinger samt 0,5 sekretærstilling som er besatt med dyktige medarbeidere i et trivelig arbeidsmiljø ved vårt kontor på Nordkjosbotn, der Balsfjord kommune er vertskommunen. Kontorstedet ligger ca 50 min. kjøring fra Tromsø.

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til tjenesteleder Renate Brox, tlf. 77 72 26 22, mob. 480 21 542 eller e-post: renate.brox@balsfjord.kommune.no

Søknad sendes
PPT for Balsfjord, Lyngen og Storfjord, industriveien 4, 9040 Nordkjosbotn