Vi søker deg som:

  • liker å jobbe med mennesker
  • kan jobbe på ettermiddag/kveldstid/helg
  • vil gjøre en innsats for noen som har behov for ledsager for å kunne delta på fritidsaktiviteter
  • er aktiv og tørr å ta en utfordring
  • behersker flere språk, for eksempel samisk, finsk eller engelsk

Det stilles ingen formelle krav til utdanning, men du må ha fylt 18 år. Det er en fordel om du har førerkort og disponerer bil.
Fritidskontakten skal være sammen med brukeren til ulike fritidsaktiviteter og til sosialt samvær.
Formålet med å være fritidskontakt er å hjelpe den enkelte til å kunne delta i sosiale aktiviteter, og gjennom dette få en meningsfull fritid.

Vi søker deg som er pålitelig, stabil, har godt humør og lyst til å prøve deg som fritidskontakt.

Oppdragene er mange og forskjellige, både hva gjelder tidspunkt, antall timer og bistandsbehov.

Til deg som ønsker å bidra til en meningsfull fritid for andre, ta kontakt med oss for mer informasjon.

Tjenesteleder Linda Rasmussen, tlf 400288 69
epost linda.rasmussen@storfjord.kommune.no