Helse – og omsorgssjef leder etaten gjennom vedtatt linjeorganisering, er ansvarlig for saksbehandling til politiske organ fra etaten, og følger opp de vedtak som gjøres og som berører helse- og omsorgstjenestene. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe som har fokus på helhetlig og samordnet utvikling av kommunen som tjenesteleverandør, forvaltningsorgan og samfunnsutvikler. Helse- og omsorgssjef rapporterer til rådmannen.

 

Stillingen innebærer hovedansvar for oppfølging i etaten og utvikling av tjenestene. Det er om lag 120 ansatte og 4 avdelinger med hver sin leder som alle rapporterer direkte til helse- og omsorgssjef.

 

Hovedoppgaven er å videreutvikle helse- og omsorgssektoren og sikre en bærekraftig tjenesteutvikling som kan være rede til å møte fremtidige behov til det beste for innbyggerne i kommunen.

 

Viktige arbeidsoppgaver

 • Sikre godt lederskap i etaten.
 • Sørge for god personalledelse, riktig tjenestekvalitet og oppfølging av mål- og resultatkrav.
 • Utarbeide og presentere saker, gjøre analyser, gi informasjon og rapportere for tjenesten som grunnlag for administrative og politiske beslutninger.
 • Økonomiansvar.
 • Utarbeide og vedlikeholde overordnede systemer og rutiner for tjenestene.
 • Omstilling og strategisk arbeid.

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på universitets- og høgskolenivå.
 • Ledererfaring fra offentlig og/eller privat sektor.
 • Kjennskap til kommunesektoren og offentlig forvaltning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Personlig egnethet til stillingen.

 

Personlig egenskaper som vi vil verdsette

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Initiativrik, løsningsfokusert og ha høy gjennomføringsevne.
 • Resultatorientert.
 • Tydelig, selvstendig og beslutningsdyktig.
 • Etterrettelig og lojal.

 

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsplass i nye lyse lokaler på rådhuset, et godt arbeidsmiljø og et bredt spekter av faglige- og ledelsesmessige muligheter og utfordringer.
 • Fleksible arbeidstidsordninger.
 • Hjelp til å skaffe bolig og flyttegodtgjøring.
 • Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du få årlig nedskriving av studielån og lavere personskatt.

 

Lønns- og tilsettingsvilkår
Lønn etter avtale. Medlemskap i pensjonskasse, pensjons- og forsikringsordninger. Vilkår for stillingen følger for øvrig lover og avtaler som gjelder til enhver tid.

 

Søknad sendes
Elektronisk søknad sendes: https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=1688&ouref=1939#

Søknadsfrist 18.august 2014

 

Kontakt

Spørsmål om stillingen kan rettes til rådmann Ellen Beate Lundberg, tlf. 982 89 060.

 

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet. Vitnemål, attester og referanser må kunne forelegges for dem som blir innkalt til intervju.

Storfjord kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkere vil da bli kontaktet før offentliggjøring.