KIRKEVERGE

Det er ledig en 70% stilling som kirkeverge i Storfjord menighetsråd, med tiltredelse snarest mulig.

Storfjord menighetsråd består av ett sokn med en kirke, to prekensteder og to kirkegårder. I staben har vi prest, kirkeverge, organist, kirkegårdsarbeider og menighetsarbeider. Kirketjener er vakant.

Storfjord kommune har ca 1900 innbyggere med gode kommunikasjoner, og gode helse/barnehage/skoletilbud. Mange muligheter for et variert friluftsliv.

Vi søker etter en engasjert person som kan lede og utvikle kirka i Storfjord.

Stillingen omfatter den daglige ledelse av menigheten. (jfr. KL.§ 14.)

Arbeidsoppgaver:

 • daglig leder for menighetens arbeid
 • økonomistyring, personalforvalting og regnskapsføring
 • ansvar for drift og vedlikehold av kirke og kirkegårder
 • saksbehandler og sekretær for menighetsrådet
 • planlegge å tilrettelegge for rådets virksomhet
 • være kontakt/samarbeidsperson mot kommunen og andre

Kvalifikasjoner:

 • relevant høyere utdanning
 • kompetanse innen økonomi og ledelse
 • kjennskap til kirkens sitt arbeid og organisering
 • søker må være medlem i Den norske kirke
 • personlige egenskaper vil bli vektlagt

Egenskaper:

 • ha evne til å tenke langsiktig og strategisk og kan arbeide målrettet
 • kan arbeide godt sammen med ansatte og frivillige.
 • ha gode IKT-kunnskaper, er ryddig og strukturert og ansvarsfull      

                Vi legger vekt på:

 • at du har gode samarbeidsevner, kan ta initiativ og er fleksibel
 • at du kan arbeide selvstendig

                Vi tilbyr:

 • godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • lønn etter avtale i kirkelig sektor

                Pliktig innskudd i KLP

Menighetsrådet står fritt til å lyse stillingen ut på nytt.

KIRKETJENER

Det er ledig en 40% stilling som kirketjener i Storfjord menighetsråd, med tiltredelse snarest mulig.

Arbeidsoppgaver:

 • praktisk tilrettelegging ifm. gjennomføring av kirkelige handlinger
 • renhold og vedlikehold
 • vikar/samarbeid med kirkegårdsarbeider ved behov.
 • brannvernsleder

Kvalifikasjoner:

 • søker må være medlem i Den norske kirke
 • personlige egenskaper vil bli vektlagt

Egenskaper:

 • praktisk anlegg og evne til å arbeide selvstendig
 • er ryddig og strukturert og ansvarsfull      

                Vi legger vekt på:

 • at du har gode samarbeidsevner, kan ta initiativ og er fleksibel
 • at du kan arbeide selvstendig

                Vi tilbyr:

 • godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • opplæring i kirka og på kirkegården
 • Tarifflønn i kirkelig sektor

                Pliktig innskudd i KLP

Menighetsrådet står fritt til å lyse stillingen ut på nytt.

FELLES FOR STILLINGENE

Arbeidssted for stillingene:
Storfjord

Menighetsrådet kan vurdere å kombinere stillingene.           

Kontaktinformasjon for stillingene:
Rolf Steinvik, kirkeverge - 77714827

Søknadsfrist for stillingene:         
08.01.2014

Søknad for stillingene sendes:
Storfjord menighetsråd, Hatteng 9046 OTEREN