Tjenestene har behov for sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter/ hjemmehjelp, fra snarest. Personellet vil arbeide innenfor følgende områder: pleie og omsorg, praktisk bistand/miljøarbeid, i begge tjenesteområdene.

Kan dette være noe for deg, ta kontakt med:

Fungerende tjenesteleder Sissel Bjørklund - tlf. 400 28 835

E–post: sissel.bjorklund@storfjord.kommune.no