Det søkes etter tilkallingsvikarer som sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter, fra snarest.
 

Vi trenger personell innenfor følgende områder: 

  • Pleie- og omsorg på avlastningsbolig for eldre
  • Omsorgen for utviklingshemmede


Kan dette være noe for deg, ta kontakt med:

Tjenesteleder Nina Kristiansen - tlf. 982 89 144