Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig hjelp til personer med behov for assistanse i dagliglivet.

 

Storfjord kommune er arbeidsgiver. Brukeren er oppdragsgiver/arbeidsleder og avtaler selv arbeidsinnholdet i henhold til vedtak etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester.

 

Vi søker etter BPA til en mann i 20 – årene. Oppstart fra snarest. Nødvendig opplæring gis.

 

Hovedarbeidsområder:

Direkte brukerbistand, utøvelse daglige omsorgsfunksjoner, praktisk bistand, tilrettelegging, opplæring og veiledning. 

 

Krav til kvalifikasjoner:

Helsefagarbeider, men det er ikke et krav da personlig egnethet vil bli vektlagt og være avgjørende for tilsettingen. Menn oppfordres til å søke.

Stillingen krever førerkort klasse B.

 

Vi ønsker medarbeidere som er lojal, har brukeren i fokus, samt har evne til å arbeide målrettet. Avlønning etter tariff. Intervju må påregnes.

 

Spørsmål om stillingene kan rettes til konstituert avdelingsleder Nina Kristiansen,

tlf 982 89 144 eller konstituert tjenesteleder Ellinor Jensen, tlf 982 89 146

 

Søknad med påført ID-nummer skal sendes:

ID-NR 1.  

Storfjord Kommune

Tilsettingsutvalget

9046 OTEREN.

 

Søknadsfrist: 30. januar 2015

 

Søknad uten CV og minst 2 referanser vil ikke bli behandlet. I henhold til helsepersonelloven § 20a skal alle legge fram politiattest når en bekrefter tilbudt stilling.