Det er ledig et antall lærerstillinger ved skolene i Storfjord fom 01.aug. 2006.

Elvevoll skole: en timelærerstilling inntil 100 %
Hatteng skole: inntil 4 hele stillinger. Spesielt fagønske: IKT
Skibotn skole: et 100 % vikariat fram til 01.februar 2007 med mulighet for forlengelse og en timelærerstilling inntil 100 %. Spesielle fagønsker: musikk og norsk

For Hatteng og Skibotn skoler: en samisk timelærerstilling ca. 40 %. Undervisning på begge skolene.

For alle skoler: ønske om bred kompetanse i grunnskolefag, gjerne med fagkompetanse over grunnfagsnivå

Nærmere opplysninger om stillingene kan rettes til: Elvevoll skole, tlf. 77714100, Hatteng skole v/ rektor Asbjørn Ryeng tlf. 77714514 og Skibotn skole v/rektor Gudleik Seppola, tlf. 777 15500 eller Oppvekst- og kulturetaten tlf. 777 14500

Søknad med CV og godkjente kopier av vitnemål og attester sendes Storfjord kommune, Oppvekstetaten 9046 Oteren.
Intervju kan bli benyttet ved tilsetting. Personer som tilsettes må legge fram gyldig politi- og tuberkulinattest.

Søknadsfrist: 20.april 2006