LEDIGE LÆRERSTILLINGER STORFJORDSKOLENE

Fra 1.8.2017

1. Stilling ID: 180 - sak 2017/184 – 100 % fast stilling Skibotn skole
2. Stilling ID: 181 – sak 2017/185 - 100 % midlertidig stilling Skibotn skole
3. Stilling ID: 182 – sak 2017/192 - inntil 100 % midlertidig stilling Skibotn skole
4. Stilling ID: 183 – sak 2017/193 - 100 % midlertidig stilling Hatteng skole
5. Stilling ID: 179 – sak 2017/183 - inntil 100 % midlertidig stilling Hatteng skole

Undervisning på barne- og ungdomstrinn og mulig kontaktlærerfunksjon.
Fagønsker Skibotn: spesialpedagogikk og fremmedspråk og andre grunnskolefag
Fagønsker Hatteng: naturfag og andre grunnskolefag

Kvalifikasjonskrav alle stillingene: Opplæringsloven 10-1 og forskrift til loven
Ved utvelgelse vil vi også legge vekt på relevant erfaring, høyt faglig fokus, personlig egnethet, selvstendighet og evne til å kommunisere godt for å skape gode relasjoner til elever, foreldre og ansatte. Elevene trenger voksne som er engasjert, tålmodig, som ser muligheter og som kan endre, som bryr seg og som har barnets beste i fokus.

Gjelder alle lærerstillinger:
Lønn, pensjon, forsikring og arbeidsavtale i hht tariff og gjeldende avtaleverk.
Minimum to referanser oppgis i søknaden
Intervju vil bli benyttet ved tilsetting
Krav om politiattest jfr. § 10-9 i Opplæringsloven før tiltredelse

Søknad: kun elektronisk søknad via kommunens nettsted skal benyttes. Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, men originale vitnemål og attester tas med til evt. intervju eller sendes inn hvis tilsetting tilbys.

Nærmere opplysninger om rektorstillingene fås ved henvendelse til:
rektor Skibotn skole tlf. 772 12922 , rektor Hatteng skole tlf. 772 12945

Søknadsfrist: 20.april 2017

I henhold til offentlighetsloven offentliggjøres søkerlisten. Opplysninger om søkeren kan bli offentligjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.