LEDIGE STILLINGER I TJENESTEN FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE FRA SNAREST.
I Storfjord kommune består denne tjenesten av to boenheter. Det ytes heldøgnsomsorg i disse enhetene, samt at det også ytes service til hjemmeboende brukere.
Tjenesten har pr. tiden 16 årsverk.

Tredelt turnus med arbeid hver 2. helg, hvilende natt.
Hjelpepleier/Omsorgsfagarbeider/Assistent 28 %
Hjelpepleier/Omsorgsfagarbeider/Assistent 28 %
Hjelpepleier/Omsorgsfagarbeider/Assistent 28 %

Tredelt turnus med arbeid hver 2. helg, hvilende natt.
Vikariat til 31.12.2006:
Hjelpepleier/Omsorgsfagarbeider/Assistent 36 %
Vikariat til 31.8.2007:
Hjelpepleier/Omsorgsfagarbeider/Assistent 28 %

Hovedarbeidsområder:
Direkte brukerbistand, utøvelse daglige omsorgsfunksjoner, oppfølging av tiltak, deltakelse på fritidsaktiviteter o.l.

Felles for alle stillingene:
Avlønning etter tariff. Personlig egnethet vil vektlegges. Innkalling til intervju vil bli vurdert. Spørsmål om stillingene kan rettes til Ellinor Jensen på tlf 777 14930 eller 982 89146. Søknad med CV, minst 2 referanser og kopier av vitnemål og attester sendes:
Storfjord kommune, 9046 Oteren
Søknadsfrist: 10.08.2006
LEDIGE STILLINGER - SKIBOTN OMSORGSSENTER - SKJERMET ENHET
Sykepleier 50% - fast stilling ledig fra 01.09.06 Stillingen er p.t.dagtid. Medvirkning til fagutviklingsarbeid vil følge stillingen.

Sykepleier 25% - vikariat ledig fra 01.09.06 - 01.04.07. Stillingen er i tre-delt turnus unntatt helger.

Dersom internt opprykk kan det bli ledig inntil 50% fast stilling sykepleier. Tre-delt turnus med arbeid tredje hver helg.
Hjelpepleier/omsorgsfagarbeider 20,2% - fast stilling ledig fra 01.09.06. To-delt turnus med arbeid hver annen helg

Kvalifikasjonskrav:
Sykepleier: Off.godkjent sykepleier. Hjelpepleier/omsorgsfagarbeider: Off.godkjent hjelpepleier eller autorisasjon som omsorgsfagarbeider.
Ønskelig med videreutdanning innenfor demens og alderspsykiatri og/eller erfaring fra fagfeltet.

Lønn ihht tariff
Nærmere opplysninger om stillingene: Skibotn omsorgssenter:, tlf. 777 15515
Søknad sendes: Storfjord kommune, 9046 Oteren.
Søknadsfrist: 10.08.2006
LEDIGE STILLINGER - ÅSEN OMSORGSSENTER/HJEMMETJENESTEN
Sykepleier 64,5% - vikariat ledig fra 21.08.06 - 17.04.07
Stillingen er fordelt slik:Hjemmesykepleien:38,5% Åsen omsorgssenter avd. langtid 26%
Tredelt turnus med arbeid hver 3.helg

Sykepleier 50% - vikariat, Åsen omsorgssenter avd. Rehab./korttid
ledig fra 21.08.06 - 12.02.08 - to-delt turnus med arbeid hver 3. helg.

For stillinger ved Hjemmesykepleien og Åsen omsorgssenter, turnus med arbeid hver tredje helg:
I tillegg vil det bli en dagvakt lørdag og en aftenvakt søndag, fordelt på to helger i løpet av en 12-ukers periode.

Kvalifikasjonskrav: off. godkjent sykepleier

Kjøkkenassistent 26,29% - fast stilling Åsen omsorgssenter
Kvalifikasjonskrav: Godkjent grunnkurs kokk

For stillingene ved Åsen omsorgssenter og hjemmesykepleien:
Dersom det ikke er kvalifiserte søkere, kan andre komme i betraktning

Lønn ihht tariff
Nærmere opplysninger om stillingene: Åsen omsorgssenter , tlf 777 14788
Søknad sendes: Storfjord kommune, 9046 Oteren.
Søknadsfrist: 10.08.2006