Kompetansekrav i hht Opplæringslovens bestemmelser for undervisning i grunnskolen 1.-10.klasse.Spørsmål om stillingene kan rettes til Skibotn skole ved rektor Lill K. Berntsen tlf. 777 15500. Kun elektronisk søknad, stillingsID 1752, sak 2014/1489.

Her er søkelinken: https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=1688&ouref=1939

Søknadsfrist: 12.mai 2014