Minner om reglementet for utleie av kommunale lokaler.

Da vi registrerer stor pågang for utleie av spesielt flerbrukshallen ser vi nødvendigheten av å minne om regelverket for utleie.

Alle som ønsker å leie må ta seg tid til å lese reglementet som ligger under "Innbygger", "Veier, bygg og anlegg" og "Utleie av kommunale bygg".

Vi ønsker å spesielt minne om:

- Det må i hvert leietilfellet av lokaler til arrangement betales for minimum 2 timers leie.

- For utleie av hall og gymsal til arrangemetn i helger, kreves det at lokalet leies for minimum 7 timer.

- For gymsal og hall skal utleie avtales senest 14 dager før utleie.