Leirskolen i Sappen er en bemannet leirskole. Elevene får erfaring med ulike aktiviteter ute og også trening på sosial samhandling, under oppholdet.