Hvis du vil delta, så må melde deg på til Marianne på biblioteket eller til lærer. Da får du et lesekort og på kortet skal du skrive ned alle de bøkene du leser i sommer. Fristen for å levere kortet tilbake til biblioteket er mandag 2.september. I løpet av høsten skal det være en bibliotekkosekveld og da får alle som har deltatt, en overraskelse og et diplom.

God lesesommer! Og husk at boka også kan bli med på turer.

Tiltaket er en del av prosjektet Framtidas kunnskapsarena som er støttet av Nasjonalbiblioteket og Troms fylkeskommune