Statistisk sentralbyrå presenterer allerede nå tall for folkemengde etter kjønn og alder, og disse viser at antall innbyggere i Storfjord ved årsskiftet var 1932. Dette er en nedgang på fire innbyggere siden forrige kvartalsberegning.

Tallene viser at det blei født 25 barn i Storfjord kommune i løpet av 2005. I aldersgruppa under skolepliktig alder er det 126 personer. På barnetrinnsalder er det 177 personer, på mellomtrinnsalder 77 og i ungdomskolealder 77. I aldersgruppa 16 til 19 år er det registrert 93 personer med bostedsadresse Storfjord.

I aldersgruppa som befinner seg i etableringsfasen, mellom 20 og 39 år, er det 456 personer. I alderen 45 - 50 er det 420, mens det i gruppa 55 - 66 er 311.

I gruppa over pensjonsalder og til 79 år er det 177 personer. I alderen 80 - 89 er det 59 personer, og de aller eldste - de over 90 - teller i ved årsskiftet 11.