Melding fra Troms Kraft:
Kunder på strekningen fra Elvestad til Larsbergan utkobles lørdag 15. november fra kl. 15:00 til ca. kl. 16:30  pga. arbeid på høyspentnettet.