Det skal utføres service på UV-anlegget i Tverrdalen i morgen 14.04.16 fra kl. 08.00. På grunn av dette må det innføres kokepåbud for våre abonnenter ved Indre Storfjord vannverk i perioden 14.04.16 kl. 08.00 til 15.04.16 kl. 08.00. Vi beklager de ulempene dette medfører for våre abonnenter. Det vil ikke oppdateres noe ytterligere i forhold til denne hendelsen.