Den daglige postlisten/offentlig journal vil derfor ikke bli lagt ut på hjemmesiden fra 15.12.14. til 05.01.15. Det vil i enkelte tilfeller også bli lengre postbehandlingstid i administrasjonen i en periode. Vi beklager ulempene dette medfører.