For tilgang til Gammelveien i Skibotn ber vi publikum benytte avkjøsel i sør ved krysset mot Finland.

Kommunen venter tilbakemelding på når vegen kan åpnes for trafikk.

Håper dette ikke vil medføre større ulemper for publikum.