Forkortelser:

KST - Kommunestyret

FSK - Formannskapet

LEVE - Levekårsutvalget

SPD - Styret for plan og drift

REFH - Råd for eldre og funksjonshemmede

UR - Ungdomsrådet

AMU - Arbeidsmiljøutvalget

 

KST

FSK

LEVE

SPD

REFH

UR

AMU

Jan

 

 

 

 

 

 

 

Febr

27

13

 

8

25

 

 

Mars

 

 

 

15

 

 

1

April

 

3

25

26

 

 

 

Mai

8

 

 

24

 

 

 

Juni

19

5

 

28

14

 

14

Juli

 

 

 

 

 

 

 

Aug

 

 

 

 

 

 

 

Sept

 

4

 

6

18

 

20

Okt

9

 

 

18

 

 

 

Nov

13

6, 20

12

15

11

 

22

Des

11