Forkortelser:

KST - Kommunestyret

FSK - Formannskapet

LEVE - Levekårsutvalget

SPD - Styret for miljø, plan og drift

REF - Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

SUR - Storfjord Ungdomsråd

AMU - Arbeidsmiljøutvalget

 

KST

FSK

LEVE

SPD

REFH

UR

AMU

Jan

 

 

28

31

 

 

 

Febr

26

12

 

 

19

17

28

Mars

 

 

 

20

 

 

 

April

 

1

 

24

 

23

 

Mai

6

 

19

29

18

 

15

Juni

17

      3

 

   

10

 

Juli

 

 

 

 

 

 

 

Aug

 

 

 

 

 

 

 

Sept

23

2

8

4 9

10

18

Okt

7

 

 

16

 

 

 

Nov

 

    4,18       10 6 26

25

20

Des

9