MØTEprotokoll

 

Klagenemnda

 

Møtested:

Kommunehuset

 

 

Møtedato:

13.12.2005

Møtestart: 1900

Møteslutt: 1930

           

 

Til stede på møtet

Medlemmer:

Hanne Braathen, , Jan Kåre Pedersen, Øistein Nilsen, Willy Ørnebakk

 

Forfall:

Tove Einebakken Dreyer

Varamedlemmer:

Idar Mikkelsen

Fra adm. (evt. andre):

Rådmann Maar Stangeland, drift- og utviklingssjef Steinar Engstad, sekretær Wenche Haug Andersen

 

Innkalling:

OK

Merknader:

Ingen

Behandlede saker:

07/05

 

Underskrifter:

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

 

 

Oteren, 13.12.2005

 

 

 

 

 

Idar Mikkelsen

 

Øistein Nilsen

 

 

SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

0007/05       05/01101                                                                                                         

TILBUDSANTAKELSE SNØBRØYTING OTEREN 2005-2008             

 

 

0007/05

TILBUDSANTAKELSE SNØBRØYTING OTEREN 2005-2008

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1.      Klagenemnda opphever sitt vedtak sak 06/05 i møte 16.11.05.

2.      Klagenemnda opprettholder driftsstyrets vedtak sak 106/05 i møte 18.10.05.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

 

VEDTAK:

1.      Klagenemnda opphever sitt vedtak sak 06/05 i møte 16.11.05.

2.      Klagenemnda opprettholder driftsstyrets vedtak sak 106/05 i møte 18.10.05.