MØTEprotokoll

 

Klagenemnda

 

Møtested:

Kommunehuset

 

 

Møtedato:

16.11.2005

Møtestart: 1545

Møteslutt: 1715

           

 

Til stede på møtet

Medlemmer:

Hanne Braathen, Tove Einebakken Dreyer, Jan Kåre Pedersen, Øistein Nilsen, Willy Ørnebakk

 

Forfall:

 

Varamedlemmer:

 

Fra adm. (evt. andre):

Rådmann Maar Stangeland, kontorsjef Trond Roger Larsen, sekretær Wenche Haug Andersen

 

Innkalling:

OK

Merknader:

Ingen

Behandlede saker:

05 – 06/05

 

Underskrifter:

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

 

 

Oteren, 16.11.2005

 

 

 

 

 

Willy Ørnebakk

 

Jan Kåre Pedersen

 

 

SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

0005/05       05/01008                                                                                                         

TILBUDSANTAKELSE SNØBRØYTING BRØYTERODE SKIBOTN KLAGE FRA VIKTOR KOHT                                                                                                             

 

0006/05       05/01009                                                                                                         

TILBUDSANTAKELSE SNØBRØYTING BRØYTERODE OTEREN KLAGE FRA RYENG ANLEGG AS                                                                                                  

 

 

0005/05

TILBUDSANTAKELSE SNØBRØYTING BRØYTERODE SKIBOTN

KLAGE FRA VIKTOR KOHT

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1.      Klagenemnda kan ikke se at det er innkommet nye momenter fra Viktor Koht som skulle bestride nemndas tidligere begrunnelse for omgjøring, jfr. Kohts tidligere uttalelse datert 12.10.05.

2.      Klagen fra Viktor Koht har derfor ikke ført frem.

3.      Storfjord kommune vil inngå kontrakt med Ryeng Anlegg for brøyterote Skibotn uten ytterligere varsel.

 

 

BEHANDLING:

  1. Klagenemnda opphever vedtak i sak 04/05 i Klagenemnda.
  2. På grunn av at det er gjort flere uforsvarlige saksbehandlingsfeil i saken, lyses anbudet Snøbrøyting brøyterode Skibotn ut på nytt.

 

Enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

  1. Klagenemnda opphever vedtak i sak 04/05 i Klagenemnda.
  2. På grunn av at det er gjort flere uforsvarlige saksbehandlingsfeil i saken, lyses anbudet Snøbrøyting brøyterode Skibotn ut på nytt.

 

 

0006/05

TILBUDSANTAKELSE SNØBRØYTING BRØYTERODE OTEREN

KLAGE FRA RYENG ANLEGG AS

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1.      Klagenemnda vil etter en samlet vurdering opprettholde Anbudskomiteens vedtak sak 101/05.  Klagenemnda legger til grunn at man ikke kan utelukke at BN Maskins tilbud vil være billigere over hele tilbudsperioden frem til 2008. 

2.      Klagenemnda finner imidlertid å ikke støtte deler av begrunnelsen i anbudskomiteens vedtak, i og med at kvalitetskriteriet om bosted ikke var nevnt som et fortrinn i konkurransegrunnlaget. På tross av dette, er det klagenemndas syn at opprettholdelsen av anbudskomiteens vedtak ikke strider med bestemmelsene i anskaffelsesforskriftens § 10-2.

3.      Klagen fra Ryeng Anlegg AS er dermed ikke tatt til følge. 

 

 

BEHANDLING:

1.      Klagenemnda opphever vedtak i sak 106/05 i Driftsstyret.

2.      På grunn av at det er gjort flere uforsvarlige saksbehandlingsfeil i saken, lyses anbudet Snøbrøyting brøyterode Oteren ut på nytt.

 

Enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

1.      Klagenemnda opphever vedtak i sak 106/05 i Driftsstyret.

2.      På grunn av at det er gjort flere uforsvarlige saksbehandlingsfeil i saken, lyses anbudet Snøbrøyting brøyterode Oteren ut på nytt.