MØTEprotokoll

 

Klagenemnda

 

Møtested:

Kommunehuset

 

 

Møtedato:

30.08.2006

Møtestart: 1300

Møteslutt: 1315

           

 

Til stede på møtet

Medlemmer:

Hanne Braathen, Øistein Nilsen,

 

Forfall:

Willy Ørnebakk, Tove E Dreyer, Jan Kåre Pedersen

Varamedlemmer:

Anne Wiik Hansen, Odd Geir Fagerli

Fra adm. (evt. andre):

Rådmann Maar Stangeland, kontorsjef Trond Roger Larsen, sekretær Wenche Haug Andersen

 

Innkalling:

OK

Merknader:

Ingen

Behandlede saker:

03 – 06/06

 

Underskrifter:

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

 

 

Oteren, 30.08.2006

 

 

 

 

 

Anne Wiik Hansen

 

Odd Geir Fagerli

 

 

SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

0003/06       06/00013                                                                                                         

EIENDOMMEN 55/19 - FRITAK FOR KOMMUNALE VANN- OG KLOAKKAVGIFTER -  KLAGE PÅ VEDTAK                                                                                   

 

0004/06       06/00867                                                                                                         

SKJENKEAVGIFT LYNGEN FIORD HOTEL - KLAGE                         

 

0005/06       06/00861                                                                                                         

SØKNAD OM STØTTE TIL SKOLEPENGER/IDRETTSAVGIFT - KLAGE FRA MARIT S. FIGENSCHAU                                                                                               

 

0006/06       06/00862                                                                                                         

SØKNAD OM STØTTE TIL SKOLEPENGER/IDRETTSAVGIFT - KLAGE FRA KRISTIAN S. FIGENSCHAU                                                                                               

 

 

0003/06

EIENDOMMEN 55/19 - FRITAK FOR KOMMUNALE VANN- OG KLOAKKAVGIFTER -

KLAGE PÅ VEDTAK

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1.      Klagenemnda viser til vedtak sak 107/05 i Driftsstyret i møte 18.10.05.  Avslag om fritak for abonnementsgebyr for vann- og kloakk er fattet med hjemmel i forskriftenes § 11, og forskriftene tillater ikke at abonnementsgebyret frafalles dersom man er fysisk tilkoplet kommunalt vann- og kloakkanlegg.

2.      Søknad fra Lyngen Fiord Hotell v/Bjørnar Seppola om frafall og fritak av kommunale vann- og kloakkavgifter kan således ikke imøtekommes utover vedtaket i Driftsstyresak 107/05.

3.      Klagen har med dette ikke ført frem.  Vedtaket er endelig. 

 

 

 

BEHANDLING:

Odd Geir Fagerli behandlet saken i Driftsstyret sak 107/05 den 18.10.2005 og ble erklært inhabil under behandlingen i Klagenemnda

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

 

 

VEDTAK:

1.      Klagenemnda viser til vedtak sak 107/05 i Driftsstyret i møte 18.10.05.  Avslag om fritak for abonnementsgebyr for vann- og kloakk er fattet med hjemmel i forskriftenes § 11, og forskriftene tillater ikke at abonnementsgebyret frafalles dersom man er fysisk tilkoplet kommunalt vann- og kloakkanlegg.

2.      Søknad fra Lyngen Fiord Hotell v/Bjørnar Seppola om frafall og fritak av kommunale vann- og kloakkavgifter kan således ikke imøtekommes utover vedtaket i Driftsstyresak 107/05.

3.      Klagen har med dette ikke ført frem.  Vedtaket er endelig. 

 

 

 

 

0004/06

SKJENKEAVGIFT LYNGEN FIORD HOTEL - KLAGE

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

1.      Klagenemnda viser til at Lyngskroa Hotel ble drevet på Lyngen Fiord Hotels skjenkebevilling i perioden 01.01.-29.06.04.  Skjenkeavgiften tilsvarende lovens minimumssats opprettholdes for ½ år.

2.      Skjenkeavgift for fornyelsen av bevillingen på 3 mnd frem til 01.10.04, jfr. k.sak 54/04, vil etter en samlet vurdering frafalles fordi hotellet var utleid og drevet på egen skjenkebevilling.

3.      Klagen har med dette delvis ført frem.  Vedtaket er endelig.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

 

 

VEDTAK:

1.      Klagenemnda viser til at Lyngskroa Hotel ble drevet på Lyngen Fiord Hotels skjenkebevilling i perioden 01.01.-29.06.04.  Skjenkeavgiften tilsvarende lovens minimumssats opprettholdes for ½ år.

2.      Skjenkeavgift for fornyelsen av bevillingen på 3 mnd frem til 01.10.04, jfr. k.sak 54/04, vil etter en samlet vurdering frafalles fordi hotellet var utleid og drevet på egen skjenkebevilling.

3.      Klagen har med dette delvis ført frem.  Vedtaket er endelig.

 

 

 

0005/06

SØKNAD OM STØTTE TIL SKOLEPENGER/IDRETTSAVGIFT - KLAGE FRA

MARIT S. FIGENSCHAU

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1.      Klagenemnda har vurdert søknaden opp mot retningslinjene for de frie kulturmidlene, og kan ikke se at støtte til personlig utdanning faller inn under formålet med midlene. 

2.      Søknad fra Marit Scwalenberg Figenschau om støtte til skolepenger og idrettsavgift kan derfor ikke imøtekommes.

3.      Klagen har med dette ikke ført frem.  Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages.

 

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

 

 

VEDTAK:

1.      Klagenemnda har vurdert søknaden opp mot retningslinjene for de frie kulturmidlene, og kan ikke se at støtte til personlig utdanning faller inn under formålet med midlene. 

2.      Søknad fra Marit Scwalenberg Figenschau om støtte til skolepenger og idrettsavgift kan derfor ikke imøtekommes.

3.      Klagen har med dette ikke ført frem.  Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages.

 

 

 

0006/06

SØKNAD OM STØTTE TIL SKOLEPENGER/IDRETTSAVGIFT - KLAGE FRA

KRISTIAN S. FIGENSCHAU

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1.      Klagenemnda har vurdert søknaden opp mot retningslinjene for de frie kulturmidlene, og kan ikke se at støtte til personlig utdanning faller inn under formålet med midlene. 

2.      Søknad fra Kristian Scwalenberg Figenschau om støtte til skolepenger og idrettsavgift kan derfor ikke imøtekommes.

3.      Klagen har med dette ikke ført frem.  Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages.

 

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

 

VEDTAK:

1.      Klagenemnda har vurdert søknaden opp mot retningslinjene for de frie kulturmidlene, og kan ikke se at støtte til personlig utdanning faller inn under formålet med midlene. 

2.      Søknad fra Kristian Scwalenberg Figenschau om støtte til skolepenger og idrettsavgift kan derfor ikke imøtekommes.

3.      Klagen har med dette ikke ført frem.  Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages.