Her er referat fra møte mellom Storfjord og Balsfjord kommune 2.2.16