Den generelle faregraden er redusert til 2 i varslingsområdet Tamokdalen. Vi oppfordrer alle til å utvise stor aktsomhet.

Sammenbindingsløypa er fortsatt åpen som publisert tidligere.

Se status for alle løpene her