Det er stor interesse blant ansatte i barnehager og skoler i kommunen for å delta på inspirasjons- og metodikk-kurs i musikk og drama. Til nå er det 26 påmeldte, 25 kvinner og en mann.
Kurset finner sted på Elvevoll Oppvekstsenter lør 26. januar. Kurset er kommet i stand etter at flere har etterspurt et kursopplegg der flere fra samme institusjon kan delta samtidig og slik inspirere hverandre videre i arbeidet med barnegrupper og elever. Musikk og drama er trivselsskapende læringsaktiviteter som kan bidra til mange gode felles opplevelser og personlig læring. Lekende og lærende voksne skaper lekende og lærende barn...