Vem kan söka?
Privatpersoner, grupper, projekt och organisationer med anknytning till Tornedalen.

Stipendiets storlek:
60.000 SEK. Kan delas till en eller flera ansökningar. Obs! Skall innehålla en projektplan med budget.

Sista ansökningsdatum
31/1 2019. Ansökningsblanketten hittar du i länken ovan, samt ytterligare information.

Läs mer i https://tornedalen.org/om-tornedalsradet/kulturstipendium/

Skickas till:

Tornedalsrådet
Kulturfonden
Box 76
SE-953 22 HAPARANDA

eller marko.varajarvi@haparanda.se