Storfjord kommune skal asfaltere følgende veier og plasser høsten 2018:

  • Oterbakken, Oteren – forarbeider i uke 34-35-36. Asfaltarbeider i uke 39. Veilysarbeider i uke 35-39.
  • Helsehuset Oteren, parkeringsplasser – forarbeider i uke 36-37. Asfaltarbeider i uke 39.
  • Åsenveien, Hatteng-forarbeider i uke 37-38. Asfaltarbeider i uke 39.
  • Åsheimveien, Hatteng – forarbeider i uke 38-39. Asfaltarbeider i uke 39.

Under forarbeidene og asfaltarbeidene vil det bli trafikkvansker og i enkelte perioder vil veiene bli stengt for trafikk i kortere perioder. Entreprenørene vil på best mulig måte sørge for at trafikken kan avvikles.

Framdriftsplanen kan bli justert underveis.

I kommunens økonomiplan er det satt av budsjettpenger til videreføring av asfaltarbeidene i 2019.

Under forutsetning at det blir bevilget finansiering i budsjett 2019, vil asfaltarbeidene fortsette på følgende veier:

  • Elvevollområdet: Råa og veikryss Langdalsveien
  • Skibotn: Sommersetlia, Industriveien og Skoleveien

Følgende entreprenører er involvert i anleggsarbeidet:

  • Veidekke Industri as, Bardufoss er hovedentreprenør.

Følgende underentreprenører:

  • Br. Karlsen Anleggsdrift as, Storsteinnes. Utfører forarbeider på veiene.
  • Kolbjørn Olsen as, Bardufoss. Utfører alle veilysarbeider.

Kommunens kontaktperson: Steinar Engstad mob 4002 8850.