Planen for veisperringer gjøres i samarbeid mellom ARN og politiet, og kommunene som skal være vertskap for ARN har bidratt i forarbeidet. Den endelige risikovurderinga vil være klar i løpet av juni. Det vil bli satt ut vakter i enkelte kryss langs traséen, mens andre steder skal det benyttes sperrebånd. Avhengig av hvilket behov det er for trafikkdirigering vil vaktene bestå av politi, MP og/eller frivillige vakter. Storfjord kommune skal bidra med å rekruttere frivillige vakter (trolig om lag 10 - 12 personer).

Starten for årets 3. etappe går fra Lyngseidet klokka 14.00 lørdag 12. august. Generelt opplyser ARN at veiene der sykkelrittet passerer, stenges for trafikk senest én time før rytterne er antatt å passere. For strekninger med få eller begrensede omkjøringsmuligheter, skjer stengningene betydelig tidligere, særlig der trafikken går i retning mot syklistene.

Troms politidistrikt ønsker at stenging skjer ved at traséen deles i strekninger som sperres og åpnes. Stengningstidspunktene Storfjord kommune per i dag forholder seg til er at Vestersidaveien (fv 868) stenges klokka 11.30, og at Tverrdalsveien og Nordlysveien (E6) stenger kl. 12.45. Generelt gjelder at veier åpnes etter at politiets sluttbil har passert, og dette tidspunktet er estimert til omlag klokka 15.45.

Storfjord kommune tar forbehold om at informasjonen kan bli korrigert på et seinere tidspunkt.

Les mer om ARN: http://www.letour.com/arctic-race-of-norway/2017/no/