Alle næringsdrivende i regionen inviteres til møte med Statnett.

Det blir gitt informasjon om planene med fokus på hvilke tjenester lokalt næringsliv kan forvente etterspørsel etter, hvilke krav som stilles til de som skal levere tjenester og hvilken tidsplan Statnett nå jobber etter.

Du får svar på alle dine spørsmål på Lyngskroa torsadg 12.februar kl 1800.

 

Velkommen