VELLYKKET MINISEMINAR OM NÆRINGSUTVIKLING I LYNGENREGIONEN 21.8.

 

naering_lite.jpg

 

Storfjord kommune i samarbeid med Interpolar AS inviterte til et miniseminar på Oteren om" Næringsutvikling og virkemidler". 35 deltakere fra Kåfjord, Lyngen og Storfjord var godt fornøyd med informasjon fra de ulike representantene fra virkemiddelapparatet og regionale utviklingsaktører. Arrangørene fikk sterke oppfordringer om å ha slike seminarer 1-2 ganger per år.

Her finner du foredragene:

Programmet til seminaret
Sametinget
Innovasjon Norge
Troms fylkeskommune
Visit Lyngenfjorden AS
Halti Næringshage AS
Intek Lyngen AS
Interpolar AS
Furuflaten næringspark AS
Siva